איך להגדיר אפשרויות לבחירה בשדה כותרת של משימה / תיעוד ידני

בהוספת משימה / תיעוד, יש למלא את שדה כותרת.
ניתן להגדיר רשימה מוכנה מראש של כותרות לבחירה, ואז במקום הזנה ידנית של כותרת התיעוד / משימה, תופיע תיבת בחירה עם האפשרויות שהוזנו מראש.
במדריך זה נראה כיצד ניתן לערוך את רשימת האפשרויות.
 1. בתפריט הראשי נלחץ על הכפתור למעבר להגדרות המערכת.
 1. נלחץ על קבוצת המאפיינים "הגדרות CRM" לפתיחתה.
 1. נאתר את השדה "תיעוד ומשימות - כותרות לבחירה".
 2. כעת נוכל לערוך את הכותרות:
  • להוספת כותרת נוספת, נלחץ על הכפתור הוספה ונזין ערך בשדה שנפתח.
  • למחיקת כותרת קיימת, נלחץ על הכפתור   שנמצא משמאל לכותרת.
  • לעדכון כותרת קיימת, נעמוד על הכותרת ונשנה את הטקסט שלה.
  • לשינוי סדר הכותרות שיוצגו, נלחץ על הכפתור שמימין לכותרת ונגרור אותה למקום הרצוי.
 1. בסיום יש ללחוץ על הכפתור עדכון   שבראש המסך מצד שמאל.