איך להגדיר אפשרויות של פעולות תיעוד ומשימות?

בהוספת משימה / תיעוד, יש למלא את שדה כותרת.
שדה זה מכיל כותרות  שהוגדרו מראש, ניתן לערוך ולשנות את כותרות אלו.
 1. בתפריט הראשי נלחץ על הכפתור למעבר להגדרות המערכת.
 1. נלחץ על קבוצת המאפיינים "הגדרות CRM" לפתיחתה.
 1. נאתר את השדה "תיעוד ומשימות - כותרות לבחירה".
 2. כעת נוכל לערוך את הכותרות:
  • להוספת כותרת נוספת, נלחץ על הכפתור הוספה ונזין ערך בשדה שנפתח.
  • למחיקת כותרת קיימת, נלחץ על הכפתור   שנמצא משמאל לכותרת.
  • לעדכון כותרת קיימת, נעמוד על הכותרת ונשנה את הטקסט שלה.
  • לשינוי סדר הכותרות שיוצגו, נלחץ על הכפתור שמימין לכותרת ונגרור אותה למקום הרצוי.
 1. בסיום יש ללחוץ על הכפתור עדכון   שבראש המסך מצד שמאל.