איך מוסיפים מקורות הגעה?

בכרטיס הפונה יש שדה להזנת מקור ההגעה. 
שדה זה מכיל מקורות הגעה שהוגדרו מראש, ניתן לערוך ולשנות את מקורות אלו.
  1. בתפריט הראשי נלחץ על הכפתור למעבר להגדרות המערכת.
  1. נלחץ על קבוצת המאפיינים "ניהול פניות" לפתיחתה.
  1. נאתר את השדה "מקורות הפנייה (utm) אפשריים"
  2. בשדה זה יש להכניס / להוסיף מקורות הגעה מופרדים בפסיקים.
  1. בסיום יש ללחוץ על הכפתור עדכון   שבראש המסך מצד שמאל.