האם ניתן לקבל התראה על ביצוע משימות?

כן, בדף הגדרות המערכת תחת הקבוצה "התראות" ישנה הגדרה בשם:
"התראה למנהל כאשר משימה בוצעה / בוטלה / נפתחה מחדש"

לאחר סימון ההגדרה כפעילה:
תופיע מתחתה הגדרה נוספת בה ניתן להזין את כתובת האימייל אליה ישלחו ההתראות.
במידה ולא רושמים כתובת, ישלחו התראות לכתובת מייל הראשית.