התראות מערכת לא מופיעות

במידה והתראות מערכת אינן מופיעות יש לודא שגולשים בכתובת המאובטחת של המערכת (מתחילה ב-https),
ושבלחיצה על המנעול שמופיע ליד כתובת המערכת רואים שיש אישור על הקפצת התראות.