לא מופיעה התראה של "שיחה נכנסת" (למחוברים דרך Voicenter בלבד)

במידה ומחוברים לספק הטלפוניה Voicenter, יש לוודא שפרטי המשתמש במערכת Kala תואמים לפרטים המופיעים במערכת ה-CPANEL של Voicenter.
- אימייל
- מספר שלוחה
- SIP username (שם משתמש SIP)
- Phone ID ("קוד אישי" של המשתמש)

בעת החיבור למערכת Kala מתבצע חיבור של אותה השלוחה המערכת Voicenter.
במידה והייתה תקלה בחיבור תופיע על המסך התראה על כך שלא יופיעו התראות.
במידה ונעשה שינוי באחד הפרטים יש לבצע יציאה מהמערכת וחיבור מחדש.