משיכת פרטי לידים מ-Viplus

על מנת לקבל את הנתונים אשר גולשים שולחים דרך טפסים ב-Viplus, ניתן בעת עריכת קמפיין להגדיר "שידור נתונים למערכת חיצונית" בטאב "מתקדם".
יש לבחור באופן שידור = POST, פורמט השידור = x-www-form-urlencoded 
ובשדה קישור לשים כתובת הדומה לזו:
https://yourname.kala-crm.co.il/lead/create?is_ajax=YOUR-KEY&email=[[email]]&phone=[[mobile]]&full_name=[[first_name]] [[last_name]]&kala-manual-lead=true&utm_source=[[source_meta]]&subject=The lead subject

את הערכים בצהוב יש להחליף עם ערכים המתאימים לך.
את הערך שיש לשים במקום YOUR-KEY ניתן למצוא בהגדרות המערכת של Kala תחת "חיבור לשירותים חיצוניים" בהגדרה בשם "External API Key"
את הערך The lead subject ניתן להחליף בכל טקסט אשר רוצים שישמש בתור נושא הפנייה. במידה וערך זה יכול להתמלא אוטומטית לפי אחד השדות, יש למחוק את הערך ובמקומו לבחור את השדה המתאים מתוך רשימת השדות ב "נתונים לשידור".

תזכורת: במידה ובמערכת קאלה מוגדר: ניהול יצירות קשר => מניעת הוספת יצירות קשר כפולות, מערכת קאלה תדע להתעלם מהיצירות קשר הכפולות בטווח הזמן שהוגדר. (ברירת המחדל היא 24 שעות).

Kala CRM - התתמשקות למערכת viplus לשם משיכת לידים