ניתוח תוכן תגובות סמס

  • ניתוח ערכים מספריים מתוך תשובות הסמס ושמירתם בשדות יעודיים כמו כמות המגיעים / לא מגיעים.
  • אפשרות שילוב של מענה אוטומטי בזיהוי מוצלח. תוכן ההודעה תוכל להכיל את התשובה שזוהתה ופרטים נוספים.
  • אפשרות הגבלה על הערך המקסימלי האפשרי
  • אפשרות החלפת ערכים ידנית (שלישייה => 3)
  • ביטול זיהוי במידה של אי וודאות והעברה כמשימה לניתוח ידני על ידי סוכן.
  • אפשרות ביצוע חישובים המבוססים על הערך המספרי שבתשובה.
  • אפשרות שמירת מענה או ערך מסויים בשדה מותאם אישית בהתאם לתוכן המענה.

עוד מתוך פיצ'רים ועדכונים - 09/2017

התראה על משתמשים אחרים הצופים באותו טופס

מי צופה כעת? במידה ומספר משתמשים צופים באותו טופס במערכת, תופיע התראה המציגה מי צופה בטופס זה.

ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 09/2017

דו"ח "משימות לביצוע" שודרג ומומלץ בחום לשימוש. הדו"ח יודע להציג בתוכו יכולות...