רישיון חייגן אוטומטי

  • המחיר החודשי הוא בעבור חייגן בודד.
  • במידה ומעוניינים להריץ יותר מחייגן אחד בו זמנית (לאותו סוכן או לסוכנים נפרדים), יש צורך בתשלום חודשי בעבור כל חייגן בנפרד.