שיפורים במערך האוטומציה - 06/2019

  • אפשרות יצירת קובץ מסמך לפי תבנית אימייל ושמירתו בשדה מותאם אישית מסוג קובץ. (HTML או PDF)
  • אפשרות שליחת תבנית אימייל בצרוף קובץ משדה מותאם אישית.
  • אפשרות הגדרת קישור בעת הצגת התראה פנים מערכתית למשתמשים.
  • אפשרות ביצוע קריאות API מסוג PUT המשמשות לעדכון נתונים במערכות חיצוניות.
  • טריגר הודעת טקסט נכנסת - אפשרות הבדלה בין הודעות סמס להודעות וואטסאפ.
  • אוטומציה לשליחת הודעת טקסט - אפשרות להגדיר שליחה תוך התעלמות ממסגרות זמן שנקבעו.
  • אוטומציה ליצירת משימה - אפשרות להגדיר שהמשימה הנוצרת מצריכה תגובה.
  • טריגר פעילות תודעה של אימייל נכנס - אפשרות להתעלם מאימיילים נכנסים שעברו ניתוח.
  • אוטומציה להגדרת אחראי - אפשרות הגדרת אחראי על המשימה שנוצרה במידה והטריגר הוא פעילות תודעה = "אימייל נכנס"
  • אוטומציה לביצוע קריאה לשירות חיצוני (webhook) - אפשרות שמירת ערכים מהתשובה בשדות מותאמים אישית.