שיפורים במערך המלאי / הנהלת חשבונות - 02/2018

  • רישום היסטוריית פעילות בעת הנפקת מסמך חשבונאי / מסמך מלאי.
  • מסמכים חשבונאיים חדשים: "דרישת תשלום מספק" ו-"תשלום לספק"
  • אפשרות צירוף קבצים למסמכים. (למשל חשבונית הוצאה סרוקה)
  • אפשרות הגדרת צורות תשלום וסוגי מסמכים שנוצרו בהתאמה אישית בממשק ריווחית.
  • דו"ח מערכתי חדש - מאזן ספקים - מציג את המאזן בעבור כל ספק, בהתבסס על מסמכי "דרישת תשלום מספק" + "תשלום מספק"

עוד מתוך פיצ'רים ועדכונים - 02/2018

שיפורים בצד אתר - 02/2018

אפשרות הפעלת תוסף Nagishli - סרגל נגישות. אפשרות גלישה למוצר לפי המקט שלו, למשל...

שיפורים במערך הטלפוניה - 02/2018

תמיכה בטלפונייה של חברת 1Com - ניטור שיחות נכנסות, שיחות שלא נענו, שיחות שהסתיימו, משך זמן שיחה,...

שיפור מנגנון ייבוא דפים / מוצרים

ייבוא דפים / מוצרים מניעת משיכה כפולה של תמונות ומניעת שיוך תמונות קיימות לדפים קיימים. מאפשר...

ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 02/2018

אפשרות סינון יצירות קשר והזמנות לפי מקור פניה. שדה מקור הפניה יתמלא אוטומטית בערכים קיימים....