תמיכה ב עד 100 מספרים וירטואלים מדידים לשיחות נכנסות בלבד - תשלום חודשי