מספרים וירטואלים מדידים לשיחות נכנסות בלבד - תשלום חודשי

  • הנפקה של 10 מספרים וירטואלים ושיוכם למערכת ה-CRM.
  • אפשרות שליטה עצמית בהגדרת המקור / קמפיין / מדיום אשר יתווסף לכל ליד שנוצר בעבור כל אחד מהמספרים.
  • התראה אודות שיחות נכנסות למשתמשים המחוברים למערכת.
  • הטמעת הקלטה אוטומטית בעת סיום שיחה נכנסת עם אפשרות השמעה מתוך המערכת עצמה.
  • עד 1000 דקות חודשיות. (כ-16.5 שעות). עלות דקה בחריגה חודשית: 12 אגורות לדקה.
  • ניתן לרכוש 1000 דקות שיחה מראש בעלות של 11 אג' לדקה.