חייגן שיחות יוצאות אוטומטי

 • קיצור מרווח זמן ההפסקות בין שיחות יוצאו / הגברת תפוקת נציגי מוקד טלפוני.
 • כל נציג יכול לשלוט בחייגן האישי שלו.
 • בעת הפעלת החייגן הוא יבצע שיחות ברקע לנמענים שהוגדרו מראש לאותו נציג.
 • זיהוי מספרים שאינם זמינים / ללא תשובה וסימון אוטומטי ברקע.
 • בעת מענה החייגן ייעצר למשך השיחה וימשיך אוטומטית בסיומה.
 • חיווי ויזואלי לנציג אודות הנמענים + פרטי הפניה של הנמען אשר עונה.

צורת פעולת החייגן:
 1. לכל סוכן המחובר למערכת תהיה אפשרות להפעיל / לעצור את החייגן.
 2. בעת הפעלת חייגן, הנציג יבחר את הסטטוס של הלידים אליהם מעוניין שהחייגן יתקשר (New / Try again).
 3. המערכת בוחרת לידים בסטטוס הנבחר ומתקשרת אליהם אחד אחרי השני ברקע.
 4. במידה ואין תשובה
  1. אם עברו 19 שניות, סטטוס הליד ישתנה  (New => Try again או Try again => No answer).
  2. אם תוך פחות מ-5 שניות מקבלים תשובה שהשיחה נכשלה, הסטטוס יעודכן ל Unavailable.
  3. החייגן ימשיך אוטומטית לחייב לליד הבא.
 5. במידה ויש תשובה
  1. השלוחה של הסוכן תצלצל.
  2. החייגן האוטומטי יעצור כדי לא להכניס שיחות מקבילות לסוכן.
  3. סטטוס הליד יעודכן אוטומטית ל Answered.
  4. יפתח טאב חדש בדפדפן עם הליד המקושר לשיחה.
  5. הנציג יענה וידבר עם הלקוח.
  6. בסיום השיחה הנציג יעדכן לסטטוס המתאים ויתעד את תוכן השיחה במידת הצורך.
  7. הסוכן יפעיל ידנית את החייגן.
 6. במידה ויש תשובה בצד הלקוח אך שלוחת הסוכן תפוסה, השיחה תועבר לתור אשר מצלצל בשלוחות כל הסוכנים הזמינים. (יכולת זו תלויה ביכולת הגדרה של ספקית הטלפוניה)

עוד מתוך פיצ'רים ועדכונים - 04/2017

תרגום דפים אוטומטי בעזרת Google Translate

אפשרות תרגום תוכן של דפי נחיתה / דפי תוכן באתר אינטרנט בלחיצת כפתור. באתרים התומכים במספר שפות,...

שיפורים במערך הדו"חות במהלך חודש אפריל 2017

דו"חות מותאמים מראש אשר מפולחים לפי המשתמש הנוכחי בצורה אוטומטית. קביעת דו"חות בתור...

ריכוז עדכונים ושיפורים בחודש אפריל 2017

ייבוא דפים/מוצרים - הוספת הסבר אודות שמות השדות הנתמכים והסבר מילולי עבור כל אחד מהם. נוספה...