מספר וירטואלי לשיחות נכנסות (כולל תיעוד והקלטה)

 • הפניית שיחות נכנסות לעד 4 יעדים (בו זמנית או לפי עדיפות).
 • הקפצת התראות עבור שיחות נכנסות הכוללות פרוט אודות שם המתקשר, נושא פנייה ואחראי לטיפול.
 • תיעוד והקלטה של שיחות נכנסות כיצירות קשר במערכת ה-CRM.
 • אפשרות תא קולי למייל לשיחות שלא נענו.
 • אפשרות שליטה על צליל חיוג או הקלטה שתושמע למתקשר.
 • עד 200 דקות חודשיות. (כ-3.3 שעות). עלות דקה בחריגה חודשית: 12 אגורות לדקה.
  • ניתן לרכוש 1000 דקות שיחה מראש בעלות של 11 אג' לדקה.
 • הפניית שיחות נכנסות לעד 4 יעדים (בו זמנית או לפי עדיפות).
 • הקפצת התראות עבור שיחות נכנסות הכוללות פרוט אודות שם המתקשר, נושא פנייה ואחראי לטיפול.
 • תיעוד והקלטה של שיחות נכנסות כיצירות קשר במערכת ה-CRM.
 • אפשרות תא קולי למייל לשיחות שלא נענו.
 • אפשרות שליטה על צליל חיוג או הקלטה שתושמע למתקשר.
 • עד 200 דקות חודשיות. (כ-3.3 שעות). עלות דקה בחריגה חודשית: 12 אגורות לדקה.
  • ניתן לרכוש 1000 דקות שיחה מראש בעלות של 11 אג' לדקה.