ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 06/2018

 • סינון פניות אוטומטי - אפשרות סינון אוטומטי של רשימת הפניות לפי סוגי הסטטוסים המוגדרים לסינון רשימת הפניות שבדף הראשי.
 • פתיחת משימות סגורות - מנהלים יכולים לפתוח משימות סגורות על ידי עריכתם ולחיצה על "פתיחת משימה מחדש". כל שאר המשתמשים יכולים לפתוח מחדש משימות שהוגדרו עליהם. הגדרה נוספת מאפשר גם לסוכנים לפתוח משימות שלאו דווקא הוגדרו עליהם.
 • דף עריכת תבנית אימייל - הצגה בתחתית העמוד רשימה של כל האוטומציות אשר עושות שימוש בתבנית האימייל הנוכחית.
 • עדכון אחראי אוטומטי - אפשרות עדכון אחראי אוטומטי למשתמש אשר מבצע שינוי כלשהוא ביישות, לישויות שלא מוגדר להם אחראי עדיין.
 • הודעת סמס לטלפון המשתמש - אפשרות הגדרת שליחת הודעת סמס למשתמש המוגדר בשדה מותאם אישית של בחירת משתמשים, כחלק מאוטומציה מוגדרת. (למשל בעת עדכון סטטוס פניה לסטטוס מסויים, שליחת סמס למשווק עם פרטי הפניה)
 • התראת אימיילים נכנסים - אפשרות מניעת יצירת משימה במידה ואין אחראי מוגדר על היישות השולחת את האימייל.
 • עדכון סטטוס ידני שלא מוגדר כתהליך - מעתה מנהלים תמיד יוכלו לבצע עדכון סטטוס ידני, גם אם מוגדר במערכת שניתן לבצע עדכון סטטוס רק על ידי פעולות המוגדרות בתהליכים האפשריים.
 • שיפור מנגנון זיהוי ישויות דומות. יותר מהר + יותר מדוייק.
 • יצירת משתמשים חדשים - סוג המשתמש יהיה "סוכן" בברירת המחדל, על מנת למנוע יצירת סוכנים כמנהלים ללא כוונה.
 • הגדרות קבוצות מאפיינים - אפשרות הוספת קבוצת מאפיינים בראש הרשימה או בתחתיתה
 • יצירת הזמנה מתוך כרטיס חבר - העתקה של פרטי כתובת הלקוח להזמנה.
 • עדכון ערכי שדות מותאמים אישית בזמן באמת - במידה ונעשו עדכוני ערכים על ידי אוטומציה ברקע.
 • תפוצת סמסים מבוססת על דו"ח - אפשרות הגדרת יכולת סימון וביצוע תפוצת סמסים ואימיילים על גבי דו"ח מותאם אישית.
 • סוג חדש של דו"חות - מאפשר ביצוע סינון / סידור / חיפוש בכל העמודות. + עמודות קבועות על המסך בעת גלילה. (פיצ'ר בטא שעדיין בפיתוח)

עוד מתוך פיצ'רים ועדכונים - 06/2018

שיפורים במערך הנהלת החשבונות - 06/2018

נעילת מלאי אוטומטית - אפשרות הגדרה של המחסנים אשר ישמשו לנעילה באוטומציה של נעילת מוצרים...

שיפורים בממשק המשתמש - 06/2018

עדכון סטטוס מהיר - אפשרות עדכון סטטוס פניה ישירות מתוך רשימת הפניות. רשימת דפים שנצפו לאחרונה עם...

שיפורים במערך הטלפוניה - 06/2018

שיפורים בדו"חות - דו"ח פרוט השיחות המערכתי ובדו"ח הסנכרון מול Voicenter....

שיפורים באתרים / חנויות וירטואלית - 06/2018

מבצעים באתר על בסיס מוצרים שנרשכו בהזמנות קודמות - אפשרות הגבלה של תקופת הזמן אחורה שתלקח...