שיפורים בממשק המשתמש - 06/2018

  • עדכון סטטוס מהיר - אפשרות עדכון סטטוס פניה ישירות מתוך רשימת הפניות.
  • רשימת דפים שנצפו לאחרונה עם קישור מהיר. מופיעה בעת מעבר העכבר על אייקון החיפוש בתפריט הראשי משמאל.
  • שליחת אימייל מהירה -  על ידי לחיצה על אייקון האימייל ברשימת הפניות.
  • עדכון מהיר - אפשרות עדכון מהיר על ידי לחיצה על נושא הפניה.
  • הגדלת תמונת מוצר מוזמן - בדף ההזמנה, מעבר על תמונת המוצר תגדיל אותו ולחיצה עליו תפתח אותו בחלונית גדולה עוד יותר.

אפשרות עדכון סטטוס על ידי לחיצה על הסטטוס ברשימת הפניות:
 אפשרות סימון משימה כבוצעה או לא בוצעה מתוך מסך עריכת המשימה


הצגת רשימה של הדפים שנצפו לאחרונה בעת מעבר העכבר על אייקון החיפוש בתפריט:
 אפשרות סימון משימה כבוצעה או לא בוצעה מתוך מסך עריכת המשימה

 

עוד מתוך פיצ'רים ועדכונים - 06/2018

שיפורים במערך הנהלת החשבונות - 06/2018

נעילת מלאי אוטומטית - אפשרות הגדרה של המחסנים אשר ישמשו לנעילה באוטומציה של נעילת מוצרים...

שיפורים במערך הטלפוניה - 06/2018

שיפורים בדו"חות - דו"ח פרוט השיחות המערכתי ובדו"ח הסנכרון מול Voicenter....

שיפורים באתרים / חנויות וירטואלית - 06/2018

מבצעים באתר על בסיס מוצרים שנרשכו בהזמנות קודמות - אפשרות הגבלה של תקופת הזמן אחורה שתלקח...

ריכוז עדכונים ושיפורים נוספים - 06/2018

סינון פניות אוטומטי - אפשרות סינון אוטומטי של רשימת הפניות לפי סוגי הסטטוסים המוגדרים לסינון...