jQRe AND - תוצאות חיפוש

כיצד להציג ביומן של מערכת קאלה יומן/ים של גוגל קלנדר?

על מנת למשוך מידע אודות אירועים מיומני גוגל, יש ליצור API Key דרך גוגל. להלן הנחיות כיצד: לגלוש לקונסול של גוגל על מנת ליצור פרויקט חדש: https://console.developers.google.com/apis/dashboard. ללחוץ על "Select a project" משמאל למעלה, ובדיאלוג שנפתח ללחוץ על "NEW PROJECT"....

שליחה חוזרת של הודעות טקסט (sms / whatsapp) שנכשלו

כאשר מתבצעת שליחת SMS מהמערכת היא יכולה להיכשל מסיבות שונות כגון: קרדיט ניגמר, מספר לא מאושר ועוד. לאחר שטיפלתם בתקלה בעזרת צוות קאלה ניתן לבצע שליחה חוזרת לפי ההסבר הבא: 1.בדף הניהול הראשי במידה ומוצג פאנל "משימות לביצוע" יש לגשת לטאב "סכומים " (ראה תמונה) וללחוץ...

הגדרת סטטוסים שמצריכים רישום סיבה

ניתן להגדיר כך שבהעברת פניה/הזמנה לסטטוס מסויים, חובה יהיה לרשום הסבר לגבי מעבר לסטטוס זה.  

הגדרת תנאי הצגה של מאפיין לפי ערכים של מאפיין אחר

בהגדרות מאפיינים / שדות מותאמים אישית של היישויות ניתן להגדיר תנאים להצגה של מאפיין או קבוצה שלמה, בהתאם לערכים של מאפיינים אחרים. האפשרות הזאת פתוחה רק למשתמשי מערכת עם הרשאת "מתקדם". עריכת התנאים נעשית דרל טופס הגדרת מאפיין ובאמצעות שפה הנקראת JSON. להלן דוגמא: