איך יוצרים הזמנה מתוך פניה?

  1. נלחץ על הכפתור הזמנה שנמצא בראש המסך מצד שמאל.
  2. בחלונית שנפתחה נלחץ על אישור.
  3. המערכת תעביר אותנו לכרטיס ההזמנה שנוצר.
  4. במידה והכפתור "+הזמנה" לא מופיע - יש לגשת להגדרות כלליות
    1. ניהול לקוחות
    2. להפעיל את "אפשרות הוספת לקוחות ללא הזנת סיסמא ללקוח"