איך יוצרים משימה?

ניתן ליצור משימה עבור יצירת קשר / הזמנה / לקוח.
 1. נלחץ על משימה , שנמצא בראש המסך מצד שמאל.
 1. חלונית בשם הוספת פעילות / משימה נפתחה.
 2. בשדה "כותרת" נבחר כותרת מרשימת הכותרות הקיימות או נבחר ב- *אחר ונרשום כותרת חדשה.
 3. בשדה "אחראי לטיפול" נבחר את האחראי לביצוע המשימה.
 4. בשדה "עדיפות" ניתן לבחור בין דחופה/ גבוהה/רגילה (ברירת מחדל)/נמוכה.
 5. בשדה "תאריך" נבחר תאריך ושעה לביצוע המשימה.
 6. בתיבת הטקסט ניתן להוסיף מידע נוסף למשימה.
 7. נלחץ על שמור.
 1. את המשימה שנוצרה נוכל לראות מעל השדה של הנושא.
 2. לאחר ביצוע המשימה נלחץ על היד הירוקה, לביטול המשימה נלחץ על היד האדומה.
 1. תיעוד של המשימות שבוצעו / בוטלו ניתן לראות בהיסטוריית תקשורת.