איך יוצרים תבנית להודעת טקסט / אימייל?

  • בתפריט הגדרות (צד שמאל למעלה) נלחץ על ובתפריט נבחר באפשרות "תבניות הודעות טקסט".
  • נלחץ על הכפתור הוספת תבנית
  • בשדה כותרת נזין כותרת (לשימוש המערכת בלבד לשם זיהוי כל אחת מהתבניות).
  • בשדה "תוכן ההודעה" נזין את הטקסט שישלח בהודעה.
    ניתן לשלב בתוכן מאפיינים דינאמיים למשל כדי לרשום את שמו הפרטי של הלקוח נרשום {{first_name}}. השם המלא הוא {{full_name}}. ניתן לראות משתנים נוספים על ידי לחיצה על הקישור "הצגת משתנים דינאמיים".
  • רק כאשר מחוברים לתוסף וואטסאפ ניתן יהיה להגדיר תבניות מסוג קישור / תמונה / מסמך. ההודעה אינה מציגה תמונות אלא רק קישורים (אין דרך לאפשר לשלוח תמונה).
  • בסיום נלחץ על שמור וסגור

  •  
ליצירת תבנית אימייל:
נפנה בתפריט הראשי אל 'תבניות אימייל' ונבצע פעולה דומה. 
*שימו לב כמובן למלא מלבד כותרת
גם את שורת הנושא עבור המייל