איך לבצע זיכוי?

  1. נעמוד על החשבונית קבלה שאותה נרצה לזכות.
  2. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על
  3. נפתחה חלונית "זיכוי חש' + קבלה".
  4. בשדה "זיכוי ב-" נבחר את צורת הזיכוי. (במידה ובוחרים כרטיס אשראי ולא מסמנים למטה "כבר זוכה", אזי יבוצע זיכוי בפועל של כרטיס האשראי!)
  5. במידה ומנפיקים זיכוי עבור חשבונית, תונפק חשבונית זיכוי בלבד. במידה ומנפיקים זיכוי עבור קבלה, תונפק קבלת זיכוי בלבד. במידה ומנפיקים זיכוי עבור חשבונית קבלה, תונפק חשבונית זיכוי ובנוסף תונפק קבלת זיכוי במינוס. 
  6. נעבור ונראה שכל הנתונים נכונים.
  7. נלחץ על "שמור" על מנת להנפיק את המסמך ולבצע את הזיכוי בפועל במידה נבחר זיכוי באשראי.