איך להוסיף סטטוס חדש ולהגדיר אותו כחלק מהתהליכים?

הסטטוסים במערכת קאלה משמשים להגדרה של מצב בעבור יצירות קשר או הזמנות.
ניתן לבנות תהליכים המורכבים ממספר סטטוסים והגדרה של תהליכים אוטומטית אשר יקרו בעת עדכון סטטוס.
כל סטטוס מקוטלג תחת סוג סטטוס וע"י כך מערכת קאלה יודעת כיצד להתייחס לסטטוסים שנוצרו על ידך.
ניהול סטטוסים מתבצע בשני אזורים, ביצירות קשר ובהזמנות, לכל אחד מהם ניתן לנהל סדרה נפרדת של סטטוסים.
ההסבר מטה הוא בעבור יצירות קשר אך נכון גם לגבי הזמנות.

יצירת סטטוס חדש

 1. בתפריט הראשי נעמוד על " יצירות קשר"
 2. בתת תפריט שיפתח נלחץ על "סטטוסים" למעבר לדף "סטטוסים ליצירת קשר"


 1. להוספת סטטוס חדש נלחץ על הכפתור"
 1. יפתח חלון בשם "הוספת סטטוס יצירת קשר", בשדה כותרת נזין את השם הרצוי לסטטוס החדש
 2. בשדה סוג נבחר את הסוג הסטטוס הרצוי מהרשימה שנפתחה
 3. בשדה צבע נבחר את הצבע שייצג את הסטטוס
 4. בתהליכים אפשריים נבחר את הסטטוסים שאליהם ניתן לעבור מסטטוס זה ע"י לחיצה על הכפתור הוספה
 5. בשדה האמצעי נבחר את הסטטוס הרצוי מתוך הרשימה שנפתחה
 6. נחזור על שלבים 7-8 על על מנת להוסיף את כל הסטטוסים הרצויים
 7. נלחץ על שמור

שילוב הסטטוס החדש בזרימה הקיימת של הסטטוסים

 1. בעמודה "כותרת" נלחץ על הסטטוס ממנו נרצה לאפשר מעבר לסטטוס החדש
 2. נלחץ על כפתור "+ הוספה"
 3. בשדה האמצעי נבחר את הסטטוס החדש, במקרה שלנו "סטטוס לדוגמה"
 4. נלחץ על שמור
 5. במידת הצורך נחזור על שלבים 1-4 לגבי סטטוסים נוספים