איך להנפיק מסמך המבוסס על חשבונית עסקה?

  1. נעמוד על החשבונית עסקה.
  2. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על
  3. תפתח חלונית הנפקת מסמך מסוג חשבונית, כאשר כל פרטי המסמך יתמלאו לפי החשבונית עסקה.
  4. בברירת המחדל, סוג המסמך שיבחר הוא "חשבונית" אך ניתן בצורה ידנית לשנות את המסמך ל "חשבונית/קבלה" למשל.
  5. יש לעבור על פרטי המסמך לפני יצירתו ולוודא שכל הפרטים נכונים.
  6. נלחץ על "שמור" על מנת להנפיק את המסמך.

יצירת מסמך באנגלית מתבצעת בצורה הבאה:
ביצירת מסמך חדש בתחתית יש אפשרות לסמן  -  לאחר שמנפיקים מסמך לתאריך מסויים לא ניתן יותר להנפיק מסמכים לתאריכים ישנים יותר.
אלא אם כן מפעילים הגדרת מערכת שתאפשר את זה (ניתן לבקש את זה מאנשי קאלה).