איך להנפיק מסמך המבוסס על חשבונית עסקה?

  1. ברשימת המסמכים נעמוד על החץ שורה החשבונית עסקה.
  2. בלחצני פעילות שהופיעו נלחץ על "חשבונית"
  3. תפתח חלונית הנפקת מסמך מסוג חשבונית, כאשר כל פרטי המסמך יתמלאו לפי החשבונית עסקה.
  4. כברירת מחדל סוג המסמך שיבחר הוא "חשבונית" אך ניתן לשנות את סוג המסמך לפי הצורך, למשל "חשבונית/קבלה".
  5. נעבור על פרטי המסמך לפני יצירתו כדי לוודא שכל הפרטים נכונים.
  6. על מנת להנפיק את המסמך בפועל יש לסמן "הנפקת מסמך"
  7. ליצירת מסמך באנגלית יש לסמן את האפשרות "צור מסמך באנגלית"
  8. בסיום נלחץ על "שמור".

שימו לב - לאחר שמנפיקים מסמך לתאריך מסויים לא ניתן יותר להנפיק מסמכים לתאריכים ישנים יותר, אלא אם כן מפעילים הגדרת מערכת שתאפשר את זה (ניתן לבקש את זה מצוות התמיכה).