איך ליצור משימה כללית שאינה מבוססת על לקוח/הזמנה/פניה?

  1. בתפריט הראשי נלחץ על משימות.
  2. בדף ריכוז משימות נלחץ על הכפתור .
  3. בחלונית "הוספת משימה" שנפתחה נמלא את פרטי המשימה ונלחץ על שמור.