איך מבצעים עדכון גורף?

עדכון גורף מאפשר לנו לבחור מספר רשומות רלוונטיות, להגדיר ערכים רצויים ולעדכן את כולן בבת אחת.
 1. בעמודה הראשונה של הטבלה נסמן ב V את כל הרשומות שנרצה לעדכן.
 2. נלחץ על "עדכון גורף"
 1. בחלונית שנפתחה נבחר את הפעולה/ות שאנו מעוניינים לבצע ע"י סימון הפעולה ב V.
 2. בהתאם לפעולה שנבחרה (למעט העברה לארכיון) יפתח שדה לבחירת הערך החדש. לחצו על כל אחד מהפעולות לקבל פירוט נוסף:
  1. שינוי סטטוס
  2. קבעת אחראי לטיפול
  3. שינוי מאפיינים
  4. קביעת עדיפות
  5. העברה לארכיון
 3. בסיום נלחץ על שמור
 4. כל הרשומות שנבחרו יתעדכנו עם הערך החדש.
שינוי סטטוס
 1. בסימון V על הפעולה של "שינוי סטטוס" שדה סטטוס יפתח.
 2. נבחר את הסטטוס הרצוי.
 3. נלחץ על שמור.
* במידה ובחרנו בסטטוס המצריך רישום סיבה יפתח שדה נוסף לבחירת הסיבה.
חזרה למעלה
קביעת אחראי לטיפול
 1. בסימון V על הפעולה של "קבע אחראי לטיפול" שדה אחראי לטיפול יפתח.
 2. נבחר את האחראי הרצוי.
 3. נלחץ על שמור.
חזרה למעלה
שינוי מאפיינים
 1. בסימון V על הפעולה של "שינוי מאפיינים" יפתח שדה לבחירת המאפיינים שרוצים לעדכן.
 2. נבחר את המאפיינים שנרצה לעדכן.
 3. יפתחו השדות הרלוונטים של המאפיינים שבחרנו לעדכן.
 4. בכל אחד מהמאפיינים נבחר את הערך החדש, במידה ונרצה רק למחוק את הערכים הקיימים ללא הכנסה של ערכים חדשים נסמן ב V את השדה "שמור ערכים ריקים".
 5. נלחץ על שמור.
חזרה למעלה
קבע עדיפות
 1. בסימון V על הפעולה של "קבע עדיפות" שדה עדיפות יפתח.
 2. נבחר את העדיפות הרצויה.
 3. נלחץ על שמור.
חזרה למעלה
העבר לארכיון
 1. סימון הפעולה "העבר לארכיון" ב- V.
 2. נלחץ על שמור.
חזרה למעלה