הגדרת משתמש אחראי אוטומטית / שיבוץ לפי קבוצה

הגדרת משתמש "אחראי לטיפול" ביישות כלשהיא באופן אוטומטי מתבצעת באמצעות תהליך אוטומטי ובו פעולה של "קבע אחראי לטיפול".

לפני כן ודאו שאפשרות שיוך לאחראי דלוקה במערכת שלכם (הגדרות -> הגדרות CRM -> "אפשרות שיוך אחראי לטיפול עבור פניות / לקוחות / הזמנות").

בחלונית הוספה / עדכון של תהליך אוטומטי, בפעולה "קבע אחראי לטיפול" מופיע שדה "משתמש אחראי" ובו ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

1. הסרת המשתמש האחראי

2. קביעת משתמש מסויים מתוך הקיימים

3. משתמש באופן דינאמי
לדוגמא: אם נרצה לקבוע משתמש אחראי מתוך מאפיין מותאם אישית בשם "custom_user_id" נרשום attributes.custom_user_id

4. משתמש מתוך קבוצת שיבוץ (המערכת תחלק באופן שווה בין המשתמשים בקבוצה). 

במידה ורוצים לקבוע אחראי מתוך קבוצה של משתמשים:
א. יש לוודא שהגדרתם "קבוצות שיבוץ" בהגדרות המערכת תחת "שיוך משתמש כאחראי לטיפול".
ב. יש להגדיר למשתמשים הרצויים את קבוצות השיבוץ אליהן הם שייכים בטופס עריכת משתמש (רק כאשר הוא ניתן לסימון כאחראי).

ניתן להפעיל זמינות לפי ימים ושעות עבור כל משתמש (בהגדרות המערכת - "שימוש בהגדרת זמינות שיבוץ לכל משתמש").
משתמשים ישובצו רק כאשר הם מוגדרים כ"זמינים לשיבוץ". (בשביל שאפשרות זו תהיה זמינה יש לוודא שההגדרה "שימוש בהגדרת זמינות שיבוץ לכל משתמש" דלוקה תחת הגדרות -> שיוך משתמש כאחראי לטיפול)