איך מגדירים אחראי אוטומטית והאם ניתן לשבץ מתוך קבוצה?

דבר ראשון יש לוודא שהאפשרות שיוך אחראי דלוקה במערכת שלכם תחת הגדרות -> הגדרות CRM -> אפשרות שיוך אחראי לטיפול עבור פניות / לקוחות / הזמנות.

על מנת להגדיר משתמש אחראי ליישות כלשהיא באופן אוטומטי ניתן לעשות זאת בקלות על ידי הוספת תהליך אוטומטי עם פעולה של "קבע אחראי לטיפול".

בשדה של "משתמש אחראי" ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

- הסרת המשתמש האחראי

- קביעת משתמש מסויים מתוך הקיימים

- משתמש באופן דינאמי
לדוגמא: אם נרצה לקבוע משתמש אחראי מתוך מאפיין מותאם אישית בשם "custom_user_id" נרשום attributes.custom_user_id

- משתמש מתוך קבוצת שיבוץ (המערכת תחלק באופן שווה בין המשתמשים בקבוצה). 

במידה ורוצים לקבוע אחראי מתוך קבוצה של משתמשים:
1. יש לוודא שהגדרתם "קבוצות שיבוץ" בהגדרות המערכת תחת "שיוך משתמש כאחראי לטיפול".
2. יש להגדיר למשתמשים הרצויים את קבוצות השיבוץ אליהן הם שייכים בטופס עריכת משתמש (רק כאשר הוא ניתן לסימון כאחראי).

ניתן להפעיל זמינות לפי ימים ושעות עבור כל משתמש (בהגדרות המערכת - "שימוש בהגדרת זמינות שיבוץ לכל משתמש").
משתמשים ישובצו רק כאשר הם מוגדרים כ"זמינים לשיבוץ". (בשביל שאפשרות זו תהיה זמינה יש לוודא שההגדרה "שימוש בהגדרת זמינות שיבוץ לכל משתמש" דלוקה תחת הגדרות -> שיוך משתמש כאחראי לטיפול)