איך מחייבים באשראי באמצעות המערכת?

חיוב באשראי מתאפשר רק בהנפקת קבלה או חשבונית + קבלה.
הסכום לחיוב נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה.
 1. נלחץ על הכפתוור מסמך שנמצא באזור 'מסמכי הנה"ח' מצד שמאל.
 1. נפתחה חלנית "הוספת מסמך תשלום".
 2. נבחר בסוג מסמך הרצוי, קבלה או חשבונית קבלה.
 3. בשדה "שולם ב-", נבחר "כרטיס אשראי".
 4. נמלא את פרטי כרטיס האשראי (מספר כרטיס, תוקף, CVV, ת.ז).
 5. נבחר מספר תשלומים.
 6. נלחץ על שמור.
 7. נקבל משוב האם החיוב עבר.
  1. במידה והחיוב עבר, תקפוץ חלונית מידע ירוקה ונוכל לראות את המסך החשבונאי שהונפק באזור מסמכי הנה"ח.
  2. במידה והחיוב נכשל, תקפוץ חלונית מידע אדומה ולא יונפק מסמך חשבונאי.