איך ממירים פניה ללקוח?

יצירת לקוח עם פרטי הפניה

1. בטופס פניה נלחץ על הכפתור "המרה לחבר" שנמצא בחלק העליון של המסך מתחת לשם.
2. בחלונית שנפתחה נלחץ על אישור. המערכת תעביר אותנו לכרטיס הלקוח שנוצר. 
3. לידיעה: כעת בפניה יוצג מתחת לשם קישור לכרטיס לקוח. 
ניתן להגדיר עבור קבוצות מאפיינים של פנייה שבעת ביצוע ההמרה יועברו ערכי המאפיינים גם אל הלקוח.
יש לוודא שבמאפייני הלקוח מוגדרים מאפיינים עם ID זהה.