איך משחזרים מהארכיון?

ניתן לשחזר יצירות קשר / הזמנות / לקוחות שעברו לארכיון ובכך להשמיש אותם מחדש.

ההסבר מדגים שיחזור מהארכיון של יצירות קשר. באותה צורה בדיוק ניתן לשחזר גם הזמנות ולקוחות.
  1. יש ללחוץ על כפתור "אפשרויות סינון נוספות" הנמצא מצד שמאל למעלה.
  2. מתיבת הסינון המורכבת שנפתחה יש לסמן ב V את "הצג ארכיון".
  3. כעת יוצגו כל יצירות הקשר כולל אלו שעברו לארכיון. שמות בצבע אדום עם קו חוצה הן יצירות קשר אשר עברו לארכיון. 
  4. יש לעמוד על יצירת הקשר אותה אנו רוצה לשחזר.
  5. בעמודת פעולות (העמודה אחרונה) יופיעו 2 אייקונים, יש ללחוץ על האייקון של "שחזר".