איך משייכים פניה / הזמנה ללקוח קיים?

  1. נלחץ על הכפתור "שיוך ללקוח" שנמצא בחלק העליון של המסך מתחת לשם.
  2. בשדה "שיוך ללקוח" שנפתח נבחר את הלקוח הרצוי.
  3. נלחץ על הכפתור "שמור" שבראש המסך מצד שמאל.