איך שולחים אימייל?

ניתן לשלוח אימייל לכל לקוח / יצירת קשר / הזמנה, דרך הרשימה באמצעות לחיצה על פעולת "שליחת אימייל", או דרך הטופס באמצעות לחיצה על הכפתור המתאים ליד הכותרת.
אפשרות שליחת האימייל מוצגת רק כאשר קיימת כתובת אימייל באותו כרטיס.
  1. נלחץ על הכפתור שממוקם ליד השם
  1. נפתחה חלונית שליחת אימייל.
  2. בשדה תבנית ניתן לבחור בן מגוון תבניות אימייל.
  3. לעריכת נושא / תוכן האימייל נלחץ על (ערוך)
  4. כעת בשדה נושא ובתוכן ההודעה ניתן לרשום טקסט חופשי.
  5. לצירוף קבצים נלחץ על (צירוף קבצים) ונבחר את הקובץ הרצוי.
  6. בסיום נלחץ על שליחה.
  7. את האימייל שנשלח נוכל לראות בהיסטורית תקשורת.