איך שולחים אימייל?

ניתן לשלוח אימייל לכל לקוח / יצירת קשר / הזמנה.
אפשרות שליחת האימייל מתאפשרת רק כאשר קיים כתובת אימייל.
  1. נלחץ על הכפתור שממוקם ליד השם
  1. נפתחה חלונית שליחת אימייל.
  2. בשדה תבנית ניתן לבחור בן מגוון תבניות אימייל.
  3. לעריכת נושא / תוכן האימייל נלחץ על
  4. כעת בשדה נושא ובתוכן ההודעה ניתן לרשום טקסט חופשי.
  5. לצירוף קבצים נלחץ על ונבחר את הקובץ הרצוי.
  6. בסיום נלחץ על שליחה.
  7. את האימייל שנשלח נוכל לראות בהיסטורית תקשורת.