איך שומרים פרטי אשראי לשימוש חוזר?

שמירת פרטי אשראי מצריך שימוש בשירות ה-  Token של חברת הסליקה.
ה- Token מאפשר לבצע חיובים חוזרים בכרטיס האשראי של הלקוח CRM.
  1. בשדה "תשלום באמצעות" נבחר ב"כרטיס אשראי".
    במידה וכבר בחור "כרטיס אשראי" יש לדלג שלב 4.
  2. נלחץ על שמור מצד שמאל למעלה.
  3. נלחץ על הכפתור F5 במקלדת לרענן את הדף.
  4. נלחץ על הכפתור פרטי אשראי שהופיע באזור הסה"כ לתשלום.
  5. נפתחה חלונית "הוספת פרטי אשראי".
  6. נמלא את הפרטים (נתעלם משדה מספר אישור).
  7. נלחץ על שמור.
  8. בעת חיוב הלקוח, פרטי האשראי ימולאו אוטומטית.