באזור התקשורת ופעילות מופיעים תיעודים על פניות / לקוחות / הזמנות אחרות

  • בחלונית התקשורת בכרטיס פניה / לקוח / הזמנה מופיעים נתונים גם מיישויות דומות - לקוחות / פניות / הזמנות עם פרטי התקשרות דומים. 
  • ניתן לראות רשימה של היישויות הדומות מתחת לאיזור של שדות פרטי ההתקשרות.
  • אפשר לסנן את חלונית "תקשורת ופעילות" שתציג רק מידע עבור היישות (פניה / לקוח / הזמנה) הנוכחית על ידי סימון האפשרות "רק עבור היישות" (יישות = פניה או הזמנה או לקוח)