בהפקת קבלה איך מגדירים צורת תשלום?

קביעת צורת התשלום מתאפשרת רק בהנפקת קבלה או חשבונית + קבלה.
הסכום לחיוב נקבע לפי סכום המוצרים המוזמנים באותה הזמנה.
  1. נלחץ על הכפתור מסמך שנמצא באזור 'מסמכי הנה"ח' מצד שמאל.
  1. נפתחה חלנית "הוספת מסמך תשלום".
  2. נבחר בסוג מסמך הרצוי, קבלה או חשבונית קבלה.
  3. בשדה "שולם ב-" נבחר את צורת התשלום.
  4. בסיום נלחץ על שמור.