הגדרת רשימת כותרות למשימה/תיעוד ידני

בהוספת משימה/תיעוד, יש לרשום כותרת או לבחור מתוך רשימה מוגדרת מראש כך שבמקום הזנה ידנית של הכותרת תופיע תיבת בחירה עם האפשרויות הרצויות (ואפשרות בחירת "אחר" במידת הצורך).
 1. בתפריט הגדרות (צד שמאל למעלה) נלחץ על למעבר להגדרות המערכת.
 2. נלחץ על קבוצת המאפיינים "היסטוריית פעילות ותקשורת..."
 3. נאתר את איזור "תיעוד ומשימות - כותרות לבחירה".
 • כעת נוכל לערוך את הכותרות:
  • להוספת כותרת נוספת, נלחץ על הוספה
   ונזין ערך בשדה שנפתח.
  • למחיקת כותרת , נלחץ על סמל ה-    משמאל.
  • לעדכון כותרת,
   נעמוד על הכותרת ונשנה את הטקסט שלה.
  • לשינוי סדר הכותרות שיוצגו,
   נתפוס ונגרור את הכפתור שמימין.

 
 1. בסיום יש ללחוץ על הכפתור עדכון   שבראש המסך מצד שמאל.