הגדרת תנאי הצגה של מאפיין לפי ערכים של מאפיין אחר

בהגדרות מאפיינים / שדות מותאמים אישית של היישויות ניתן להגדיר תנאים להצגה של מאפיין או קבוצה שלמה, בהתאם לערכים של מאפיינים אחרים.
האפשרות הזאת פתוחה רק למשתמשי מערכת עם הרשאת "מתקדם".

עריכת התנאים נעשית דרל טופס הגדרת מאפיין ובאמצעות שפה הנקראת JSON.

להלן דוגמא:
 
Example #1:
{ "depend": { "and_option_a": [ "or_1", "or_2" ], "and_option_b": true } }

Example #2:
{ "depend_or": { "or_option_a": [ "or_1", "or_2" ], "or_option_b": true } }

Example #3:
{ "exclude": { "or_group": [ "or_group_a", "or_group_b" ], "or_is_sale": true } }