הוספת מקורות הגעה לאפשרויות הבחירה

בכרטיס פניה / הזמנה קיים שדה להזנת מקור ההגעה המאפשר לבחור מקור הגעה מתוך רשימה שהוגדרה מראש.
ניתן לשים מקור מותאם אישית על ידי בחירת "אחר" וכתיבתו.

על מנת לערוך / לשנות את האפשרויות המופיעות בבחירת המקור יש לשנות את ההגדרה המתאימה:
  • בתפריט הגדרות (צד שמאל למעלה) נלחץ על הכפתור למעבר להגדרות המערכת.
  • נלחץ על קבוצת המאפיינים "הגדרות CRM" לפתיחתה.
  • נאתר את השדה "מקורות הפנייה לבחירה (utm_source)"
  • להוספת מקור נוסף, נלחץ על הכפתור הוספה 
    ונזין ערך בשדה שנפתח.
  • למחיקת מקור קיים, נלחץ על הכפתור   שנמצא משמאל למקור.
  • לעדכון מקור קיים, נלחץ על שם המקור ונשנה את הטקסט.
  • לשינוי סדר המקורות שיוצגו, נלחץ על הכפתור  שמימין למקור ונגרור אותו למקום הרצוי.
            בסיום יש ללחוץ על הכפתור עדכון שבראש המסך מצד שמאל.