הוספת פריטים לשדה בחירת אפשרויות

 1. נעמוד על השדה אותו נרצה לערוך ונלחץ על לעריכה
 2. יפתח חלון בשם "עריכת מאפיין"
 3. להוספת ערך נוסף, בשדה אפשרויות נלחץ על הכפתור
  הוסף פריט
  (כפתור זה קיים פעמיים הכפתור העליון מכניס את הפריט החדש כראשון והכפתור התחתון מכניס את הפריט החדש כאחרון)
 4. בשדה כותרת שבתוך הפריט נכניס את הטקסט הרצוי
 5. נחזור על שלבים 3-4 לפי הצורך
 6. בסיום, נלחץ על
  שמור
  לשמירה וסגירה של החלון "עריכת מאפיין"