הוספת קישור (טקסט לחיץ) שמעביר לדף אחר / טלפון / וואטסאפ / אימייל

במקומות בהם ניתן לערוך תוכן באמצעות העורך (למשל עריכת תוכן דף / מוצר / תבנית אימייל), ניתן ליצור קישורים (תוכן לחיץ שמבצע פעולה כגון מעבר לדף אחר / פתיחת חלון ביצוע שיחה / פתיחת וואטסאפ ועוד).

שלבים ליצירת קישור:
  1. בעורך התוכן נסמן את הטקסט אותו נרצה להפוך לקישור
  2. נלחץ על הכפתור "הוספת/עריכת קישור" שבסרגל
  1. בשדה "כתובת (URL)" רשמו את כתובת הדף שאותו רוצים לפתוח בעת לחיצה.

להוספת קישור לביצוע שיחה:
- בשדה "כתובת (URL)" רשמו את מספר הטלפון עצמו עם תוספת של tel: בהתחלה (ללא רווחים), לדוגמא "tel:0501234567"
- בשדה "פרוטוקול" יש לבחור "אחר"

להוספת קישור לשליחת Whatsapp:
- בשדה "כתובת (URL)" רשמו את הקישור הבא (לא לשכוח לשים את הטלפון שלכם במקום 054XXXXXX):
api.whatsapp.com/send?phone=054XXXXXX​
- בשדה "פרוטוקול" יש לבחור "https://"

להוספת קישור לשליחת אימייל:
- בשדה "סוג קישור" יש לבחור "דוא"ל"
- בשדה כתובת הדוא"ל יש לרשום את כתובת האימייל..
 
  1. במידה ונירצה שלחיצה על הקישור תגרום לפתיחה של הדף בחלון חדש, יש ללחוץ על הלשונית "מטרה" ובשדה "מטרה" יש לבחור מהתפריט הנפתח את האפשרות "blank_"
  1. לאחר שנסיים להגדיר את הלניק נלחץ על אישור