הוספת קישור לדף אחר

  1. בעורך התוכן נסמן את הטקסט אותו נרצה להפוך לקישור
  2. נלחץ על הכפתור "הוספת/עריכת קישור" שבסרגל
  1. בשדה "כתובת (URL)" נזין את כתובת הדף אותו הלינק יפתח
  1. במידה ונירצה שלחיצה על הקישור יפתח את הדף בחלון חדש נלחץ על הלשונית מטרה
  2. בשדה מטרה נבחר מהתפריט הנפתח את blank_
  1. לאחר שנסיים להגדיר את הלניק נלחץ על אישור