הטמעת סרטון מ- YouTube

  1. ב- YouTube נכנס לסרטון שאותו אנו רוצים להטמיע באתר
  2. משדה הכתובת של הדפדפן נעתיק את כתובת הסרטון
  1. נחזור לדף אותו אנו עורכים ובעורך התוכן נעמוד בנקודה בה נרצה להוסיף את הסרטון
  2. להוספת הסרטון נלחץ על הכפתור "embed youtube video" שבסרגל
  1. יפתח חלון "embed youtube video"
  2. בשדה "Paste Youtube Video URL" נדביק את כתובת הסרטון שהעתקנו בסעיף 
  3. נלחץ על אישור