הטמעת פיקסלים בטופס

במערכת ניתן ליצור קטעי קוד של פקסלים ואותם לשייך לטפסים.
לחיצה על הפתור שלח בטופס יפעיל את הפקסל, אין צורך במעבר לדף חדש.
 1. בתפריט הראשי נעמוד על האייקון של הגלגל שיניים מצד שמאל
 2. בתת תפריט שנפחת נבחר "קטעי קוד" 
 3. נלחץ הכפתור "הוספת קטע קוד" 
 4. בחלון הוספת קטע קוד שנפתח:
  1. בשדה כותרת נכניס כותרת לשימוש פנימי
  2. נסמן ב V את "קטע קוד עצמאי"
  3. בשדה קוד נדבק את הפקסל
  4. בסיום נלחץ על שמור 
 5. נעבור לדף נחיתה ונעמוד על האייקון   שנמצא מצד שמאל למעלה
  (אייקון זה מוצג רק כאשר מחוברים לממשק הניהול של המערכת)
 6. יפתח תת תפריט ובו נבחר "ווידג'טים"
 7. באזור הטופס יוצג תווית כחולה
 8. נלחץ על התווית ודף עריכת הטופס יפתח
 9. נלחץ על הקבוצה "פעולות לאחר שליחת הטופס" 
 10. נסמן את השדה "הטמעת קטע קוד המרה" ב V  
 11. בשדה "קטעי קוד" נבחר את הקטע קוד שיצרנו
 12. נלחץ על שמור