כיצד ניתן לחבר / להוסיף מספר וואטסאפ נוסף לשליחת / קבלת הודעות?

1. יש לחבר תוסף wabox במחשב נפרד (לא ניתן לחבר שני מכשירים באותו מחשב).
2. יש לגלוש לאתר web.whatsap.com ולהתחבר עם הטלפון הנוסף (לסרוק את הקוד).
3. ניתן לוודא שהטלפון חובר בהצלחה על ידי צפיה בחשבון ה-wabox שלכם תחת "My phones"
4. יש לוודא שעבור טלפון זה מוגדר "Hooks URL" בדיוק כמו שמוגדר לטלפון הקיים.

5. במידה ומחליפים את המספר היחיד שהיה מוגדר בקאלה, יש לגשת לתוסף במערכת קאלה ולעדכן את מספר הברירת מחדל (כולל 972).

במידה ורוצים להוסיף מספר ממנו ישלחו/יתקבלו הודעות יש לשים את המספר החדש בטופס עריכת המשתמש הרצוי בשדה "טלפון נייד / נוסף" או "טלפון" במערכת קאלה (קודם ילקח הנייד אם קיים).
לאחר שינוי פרטי המשתמשים יש לבקש מהם להתנתק (log out) מהמערכת ולהתחבר מחדש.
בנוסף יש להדליק את הגדרת מערכת של "שימוש במשתמש המחובר כשולח ההודעה", כדי שכאשר המשתמש  הרצוי ישלח הודעות הן יצאו מהמספר שלו.

כאשר משתמש שלא מוגדר עבורו "טלפון" ישלח הודעת וואטסאפ, היא תצא מהמספר שמוגדר בתוסף (במערכת קאלה) כברירת מחדל.
כאשר נשלחת תבנית שמוגדר לה ספציפית "מספר השולח" ההודעה תישלח מהמספר המוגדר ולא מזה של המשתמש.