טיפול בפניות (לידים)

בדף הניהול הראשי באזור של רשימת יצירת הקשר ניתן לראות את הפניות האחרונות שהתקבלו במערכת. כל משתמש רואה את הפניות עליהן הוא אחראי. על מנת לצפות ולערוך פרטים, נלחץ על שורת הפניה:בדף "פניות" ניתן לצפות ברשימת כל הפניות במערכת, כולל אפשרויות סינון, סידור, ייצוא, ארכיון ועוד:הפרטים על כל פניה מרוכזים בכרטיס פניה בו ניתן לצפות ולערוך פרטים ולבצע מגוון פעולות:
  1. לביצוע שיחה עם הפונה - נלחץ על כפתור "התקשר אל"
  2. לתיעוד תוכן השיחה - נלחץ על כפתור ה "+" שבשדה תיעוד מהיר או נתחיל לרשום בשדה "תיעוד מהיר"
  3. ליצירת משימה נלחץ על הכפתור "+משימה"
  4. לשינוי הסטטוס - נבחר באחת מהפעולות האפשריות, למשל "לחזור מאוחר יותר"
  5. בסיום הטיפול בליד נלחץ על הפתור "שמור וסגור" לחזרה לדף הראשי ומעבר לליד הבא


 

*** הסבר על חלון תיעוד תוכן שיחה מסעיף 2 ***

  1. בשדה תאור נרשום את התיעוד
  2. לסגירה ושמירה נלחץ על כפתור שמור


 

*** הסבר על חלון יצירת משימה מסעיף 3 ***

  1. נבחר את התאריך והשעה המתאימים ביותר לצלצל שוב
  2. במידה ונרצה להוסיף הערה נרשום אותה בשדה תאור
  3. לסגירה ושמירה נלחץ על כפתור שמור