הוספה ועדכון של סטטוסים

הסטטוסים במערכת קאלה משמשים להגדרה של שלבים בתהליך טיפול בעבור פניות / הזמנות / מוצרים או שירותים בהזמנה.
ניתן לבנות תהליכים אוטומטיים אשר יופעלו בעת עדכון סטטוס.

ההסבר שכאן הוא בעבור פניות אך נכון גם לגבי הזמנות.

יצירת סטטוס חדש

- בתפריט הראשי נעמוד על 'פניות' (סמל הפעמון) ונלחץ על 'סטטוסים' למעבר לדף 'סטטוסים לפניות'

       בדף שנפתח, בצד שמאל למעלה, נלחץ על הכפתור   

כעת ניתן לערוך אפשרויות שונות לאיפיון הסטטוס:

    
 
 1. בשדה 'כותרת' נקבע את השם הרצוי לסטטוס החדש
 2. בשדה 'צבע' נבחר את צבע הרקע של הסטטוס
 3. בשדה 'סוג' (ו/או בשדה 'תהליך' מתחתיו) ניתן ליצור תת-תחומים לרשימה.
     - ניתן להוסיף תהליכים בלחיצה על הקישור ליד כפתור '+הוספת סטטוס פניות' -
 4. בשדה 'מיקום' נקבע את הסדר הרצוי של הרשימה לטובת סדר אישי.
     (כברירת מחדל, יופיע מס' עוקב והסטטוס ייתווסף לסוף הרשימה)
 5. בשדה 'הנחיות' ניתן לרשום הערות לגבי אותו סטטוס
 6. בשדה 'קבוצות מאפיינים' (לבעלי הרשאות) ניתן לקבוע קבוצות שדות נתונים ספציפיים לצפייה ועדכון,
  כך שרק הם יוצגו כאשר הפניה נמצאת בסטטוס זה.

 7. בנוסף, תחת 'הגדר פעולות אפשריות' ניתן ליצור תת-תפריט של אפשרויות אליהם ניתן לעבור מסטטוס זה -
 • על ידי לחיצה על כפתור '+שינוי סטטוס' ניתן להוסיף סטטוסים אליהם ניתן לעבור.
 • בלחיצה על 'אפשרויות נוספות' ניתן להוסיף פעולות ידניות אחרות - שליחת מייל, יצירת משימה או יצירת הזמנה
- בשדה 'כותרת הפעולה' מומלץ ליצור כותרת חלופית
  שתופיע במקום הכותרת הכללית של הפעולה, וגם להוסיף הערות לגביה

- ניתן גם לשנות את סדר ההצגה או למחוק את הפעולה
  בלחיצה וגרירה של הסימן הימני או בלחיצה על סמל הפח משמאל

הוספת קבוצת מאפיינים לסטטוס מסוים

1. בתפריט הראשי נעמוד על 'פניות' (סמל הפעמון) ונלחץ על 'סטטוסים' למעבר לדף 'סטטוסים לפניות'
2. בדף זה יש לבחור את הסטטוס לו נרצה להוסיף את "קבוצת המאפיינים" 

3. בסטטוס שניבחר יש להוסיף את "קבוצת המאפיינים" הרצויה
 • בסיום לא לשכוח ללחוץ 'שמור'