כיצד מפסיקים התראות באימייל על משימות

במידה והגדרת המערכת "התראה למשתמש האחראי על משימות שעבר תאריך ביצוען" דלוקה, משתמשי המערכת יקבלו כברירת מחדל אימייל והתראת מערכת בכדי לידע אותם שעבר הזמן שהוגדר לביצוע המשימה.

כל משתמש יכול להגדיר עבורו אם התראה זו תשלח רק במייל או רק בהודעת מערכת בטופס עריכת פרטי המשתמש שלו, בשדה הדחירה "התראה על תאריך ביצוע משימות"