כיצד מפסיקים התראות באימייל על משימות

בהגדרות המערכת הכלליות קיימת הגדרה בשם "התראה למשתמש האחראי על משימות שעבר תאריך ביצוען".
כאשר היא דלוקה, משתמשי המערכת יקבלו כברירת מחדל אימייל + התראת מערכת על מנת ליידע אותם שהגיע הזמן שהוגדר לביצוע המשימה (קורה רק בשעות עגולות וחצאי שעות).

כל משתמש יכול להגדיר אם התראה זו תשלח רק במייל או רק בהודעת מערכת בטופס עריכת פרטי המשתמש שלו, בשדה הבחירה "התראה על תאריך ביצוע משימות"