כיצד נקבע סדר המוצרים בהזמנה (ובאימייל / מסמך עם רשימת המוצרים)?

המוצרים המופיעים בטופס ההזמנה ובאימיילים עם פרטי הזמנה מסודרים באופן אוטומטי ומושפעים ממספר הגדרות ונתונים:

1. ראשונים יופיעו מוצרים המשוייכים למוצר מהקטלוג, ואחריהם יופיעו מוצרים ללא שיוך למוצר מהקטלוג.
במידה וניתן להוסיף חבילות עם תת-מוצרים, הם יופיעו מיד לאחר השורה של מוצר האב.

2. לאחר מכן הסדר מושפע משדה "מיקום" ומהעומק ההיררכי של "קטגוריה" של המוצר בקטלוג (קטגוריה = הדף אליו משוייך המוצר בקטלוג)

3. לאחר מכן הסדר מושפע משדה "מיקום" של "סוגי המוצרים"

4. לאחר מכן הסדר מושפע משדה "מיקום" של "המוצרים בקטלוג"