כיצד ניתן לצפות בכרטסת לקוח עם יתרה סופית?

כיצד ניתן לצפות בכרטסת לקוח עם יתרה סופית ויכולת לייצוא מבלי להיכנס למערכת של ספק הנפקת המסמכים?

המאזן של כל לקוח מופיע בתוך הכרטיס שלו, ובמידה ולא שלחו לנו בקשת תמיכה דרך המערכת ונוסיף זאת עבורכם.
נוסף על כך ישנו דו"ח מערכתי בשם "מאזן לקוח", המרכז את כל הלקוחות שמסמכי הנהלת החשבונות שהופקו עבורם אינם מאוזנים.
בכל שורה בדו"ח יש כפתור פרוט, ובתוך הפרוט ניתן לראות תאור של החשבוניות עצמן.