התראות דפדפן לא קופצות / לא ניתנות ללחיצה (ב- windows)

1. יש לוודא שקיים אישור להקפיץ הודעות עבור הדומיין - בלחיצה על המנעול המופיע ליד שורת הכתובת בדפדפן יש לוודא שכתוב ALLOW

2. במידה וההודעה המופיעה לא ניתנת ללחיצה יש לשנות את ההגדרה של Enable native notifications ל-DISABLED. בשביל להגיע להגדרה צריך להעתיק - chrome://flags לשורת כתובת האינטרנט: