התראות דפדפן לא קופצות / לא ניתנות ללחיצה (ב-Windows)

במידה ואתם משתמשים במערכת ההפעלה Windows התראות עלולות לא להיות מוצגות או מוצגות ללא אפשרות לחיצה.

אם זה המצב אצלכם, יש לשנות הגדרה בדפדפן המבטלת את ההתראות האלו שמגיעות מ-Windows, ובמקומן יופיעו התראות טובות של הדפדפן כרום (Google Chrome).

להלן הפעולות שיש לבצע לביטול התראות Windows:

1. יש לוודא שקיים אישור להקפיץ הודעות עבור הדומיין - בלחיצה על המנעול המופיע ליד שורת הכתובת בדפדפן יש לוודא שכתוב ALLOW

2. במידה וההודעה המופיעה לא ניתנת ללחיצה יש לשנות את ההגדרה של Enable native notifications/Enable-system-notifications ל-DISABLED. בשביל להגיע להגדרה צריך להעתיק - chrome://flags לשורת כתובת האינטרנט.

3. יש להפעיל את המחשב מחדש.