מאפיין מותאם אישית שמקבל ערך על ידי חישוב

יש אפשרות להגדיר עבור מאפיין שיצרתם, שהערך שלו יתקבל אוטומטית באמצעות חישוב. זה מופיע בעריכת המאפיין בשדה בשם "ערך לפי חישוב".
החישוב מתבצע רק לאחר ביצוע שמירה של הטופס.

בנוסחת החישוב ניתן לשים מאפיינים דינאמיים - אם למשל יש שני מאפיינים בשם "total" ו-"sum" ניתן להשתמש בהם למשל כך:
{{attributes.sum}}/{{attributes.total}}*100

במידה ויש שדה נוסף בשם "total2" ורוצים להשתמש בו במקום ב-total במידה וקיים בו ערך, ניתן לרשום כך:
{{attributes.sum}}/({{#attributes.total2}}{{.}}{{/attributes.total2}}{{^attributes.total2}}{{attributes.total}}{{/attributes.total2}})*100
שבעברית זה:
משתנה SUM לחלק ל- (אם יש TOTAL2 אז הוא ואם אין אז TOTAL) כפול 100.