מיפוי שיחות / הודעות טקסט נכנסות

הגדרת מקור הפניה ומשתמש אחראי לטיפול לפי מספר טלפון אליו הגיעה שיחה / הודעה

על מנת להגדיר משתמש אחראי לטיפול בפניות הנוצרות משיחות טלפון / הודעות המגיעות אל טלפון מסויים (למשל טלפון מחלקת שירות), ניתן להשתמש בתוסף מיפוי שיחות/הודעות טקסט נכנסות.

יש לגשת לרשימת התוספים (תפריט עליון -> אייקון גלגל שיניים -> תוספים), וללחוץ על התוסף "מיפוי שיחות/הודעות טקסט נכנסות".

בהגדרות התוסף יש להוסיף שורה עבור כל מספר טלפון.

ניתן למשל להגדיר שכאשר מתקשרים לטלפון X, הפניות יווצרו עם "קמפיין" Y והמשתמש האחראי לטיפול בפניה ובמשימה שנוצרה (אם כך מוגדר) יהיה Z.