מסמך חשבונית עסקה בוטל ברוויחית, אך לא מסונכרן עם מערכת קאלה

מערכת Kala רק מביאה באופן אוטומטי מסמכים שנוצרו בריווחית ומהם יוצרת הזמנה / לקוח / פריטים,

היא אינה מוחקת או מעדכנת נתונים בהתאם לשינויים בריווחית.

במערכת Kala ניתן להסיר את שורת התיעוד עבור מסמכי חשבונית עסקה גם לאחר שהונפקו, עם זאת הסרת התיעוד לא תבצע שום פעולה בריווחית ואין לה שום ביטוי שם.